Informace o nás

TJ Pardubičky je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením a je začleněna do Českého svazu tělesné výchovy. Je otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na její činnosti. Sdružuje oddíly volejbalu mužů i žen, oddíl košíkové žen, odbor SPV se složkami předškolních dětí, žákyň, žáků, žen a mužů.  

Ženám je nabízeno cvičení aerobik, kondiční cvičení a cvičení pro zdraví.

Kdy se cvičí najdete v rubrice „Rozpis cvičení.“