Naši sponzoři

Děkujeme organizacím, které nám v roce 2019 pomohly zajistit provoz TJ

a umožnili našim členům i šíroké sportovní veřejnosti bohaté sportovně-kulturní vyžití.

 

  • Pardubický kraj 

a

          - podstatnou částkou přispěl na rekonstrukci venkovního asfaltového hříště

          - výraznou částkou přispěl na podporu cvičení předškolních dětí a mladšího žactva

          - oddílu volejbalu mladších žákyň a dorostenek umožnil svým příspěvkem zajistit

            celoroční tréninky v rozsahu 4 hodin týdně

 

  • Úřad místního obvodu Padubice IV

          - děkujeme za podporu při financování Dětského dne

          - částkou na provoz TJ nám pomohl vypořáda se s platbami za energie

          - umožnil nákup sladkostí a ovoce do balíčků pro Mikulášskou nadílku

          - příspěvke 50 000 Kč nám pomohl zajistit rekonstrukci venkovního asfaltového

            hřiště