Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8.října 2020 o přijetí krizového opatření bude tělocvična od 12. 10. 2020 uzavřena.

Na základě dalšího dění a vývoje vás budeme dále informovat.

Děkujeme za pochopení a trpělivost 

TJ Pardubičky, z.s.

Výkonný výbor TJ Pardubičky,z.s.

se sídlem v Pardubicích Bokova ul. 364 zve všechny své členy na:

 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

 Valná hromada TJ Pardubičky, z.s. se bude konat v sobotu  17.10.2020

  od 9:00 v budově tělocvičny TJ Pardubičky na adrese:

  Pardubice, ulice Bokova 364

 

   Program valné hromady:

 

      Zahájení.

      Kontrola účasti členů TJ Pardubičky, z.s.

      Volba orgánů valné hromady.

      Schválení programu valné hromady TJ Pardubičky, z.s

      Zpráva o činnosti, hospodaření a stavu členské základny

      TJ Pardubičky, z.s.

      Diskuze.

      Volba kontrolní komise TJ Pardubičky, z.s.

      Volba členů výkonného výboru TJ Pardubičky, z.s.

      Usnesení a závěr valné hromady.

 

 

   V Pardubicích 3.9.2020                         výkonný výbor TJ Pardubičky

 

Vítejte na stránkách TJ Pardubičky 

 
V rámci tělovýchovné jednoty Pardubičky Vám nabízíme, pro dospělé, cvičení pro zdraví a cvičení P-class. Pro předškolní děti první setkání s pohybovými aktivitami a pro starší děti a mládež všestranné cvičení. 
Dále máte možnost pronajmout si dlohodobě či jednorázově tělocvičnu pro Vaše sportovní vyžití. 
Tělovýchovná jednota pro Vás v prostorách tělocvičny každoročně pořádá plesy a taneční zábavu. Oslavit s námi můžete i Den Dětí.
Věříme, že si každý z Vás z naší nabídky vybere a přejeme příjemné zážitky s TJ Pardubičky.  

___________________________________________________________

a

Děkujeme Pardubickému kraji za finanční dotaci ve výši 144 000 Kč na rekonstrukci venkovního asfaltového hřiště.

Přejeme si, aby toto hřiště sloužilo členům TJ i sportovní veřejnosti dalších 40 let.

Novinky

Plesy pořádané TJ

20.11.2019 18:48
23. 11. 2019 Kateřinská zábava 18. 1. 2020 Rockový ples

Postup pro ochranu osobních údajů (GDPR) v TJ Pardubičky z. s.

18.08.2018 09:51
V sekci dokumenty naleznete Postup pro ochranu osobních údajů (GDPR) v TJ Pardubičky. www.tjpardubicky.cz/dokumenty/